Rådhusplassen booking

Vennligst merk at du vil motta en bekreftelse fra oss etter at reservasjonen har gått gjennom for at denne skal være gyldig.
For grupper over 20 vennligst ta kontakt med oss på reservasjon@derpepperngror.no

Kindly note that you will receive an email confirming your reservation for it to be valid.